czwartek, 16 września 2010

Gęstość a lepkość substancji

Zauważyłem, że mylnie używamy określenia „gęstość” w różnych sytuacjach. To co powoduje, że zanurzona łyżeczka w słoiku z miodem zapada się powoli nie jest spowodowane przez duża gęstość. Z fizycznego punktu widzenia gęstość jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej objętości. To dzięki gęstości drewno, styropian czy benzyna unoszone są na wodzie, zaś ołów tonie (drewno, styropian i benzyna mają mniejszą gęstość od wody, zaś ołów większą). Lepkość natomiast jest to właściwość płynów charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. To lepkość (tarcie wewnętrzne) powoduje, że łyżka zanurzona do wody tonie bardzo szybko, prawie natychmiast. Wolniej zjawisko to zachodzi w przypadku oleju roślinnego, a jeszcze wolniej w przypadku miodu czy smoły. Spowodowane jest to tym, że olej roślinny posiada większą lepkość niż woda, ale za to mniejszą lepkość od miodu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz